INNOVATION, entreprenörskap och tillväxt

Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län.

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamhet med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag.

Donationer

Vid bildandet hade Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län en kapitalbas på drygt 6 miljoner kronor och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.

Vill du bidra till att stimulera och stödja kreativitet, entreprenörskap och tillväxt i Jönköpings län? Då kan du donera till Tillväxtstiftelsen.