OM STIFTELSEN

Syftet med stiftelsen är att stödja kreativitet, entreprenörskap, innovation och tillväxt i Jönköpings län genom en långsiktig kapitalförsörjning i tidiga faser. För regionens framtida utveckling behövs ytterligare fokus på att stimulera ett förnyat näringsliv.

Stiftare är Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF) och Science Park-systemet i Jönköpings län. I samband med bildandet medverkade Sparbanksstiftelsen Alfa med en donation som hjälper till att finansiera upp Tillväxtstiftelsen från starten.

Ambitionen är att attrahera ytterligare kapital från fler samhällsengagerade aktörer och etablera ett starkt engagemang för entreprenörskap och innovation i Jönköpings län. Genom stiftelsens arbete kan såväl företag, organisationer som privatpersoner vara med och bidra.

Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län förvaltas av Science Park och har följande styrelse:

Ordförande: 
Hanna Aspklint – VD, Science Park

Ledamöter:
Niclas Palmgren, Styrelseledamot, Science Park-systemet
Linda Pålsson – Chef för community & kunskap Science Park
Elisabeth Thureson – Näringslivsrepresentant, Vetlanda
Jesper Rundbäck – Finanschef, Länsförsäkringar Jönköping
Fredrik Göransson – Ansvarig Regional utveckling, Science Park

Kontakt:
Fredrik Göransson, Science Park
036-30 51 56, fredrik.goransson@sciencepark.se