Donationer

Vid bildandet hade Tillväxtstiftelsen en kapitalbas på drygt 6 miljoner kronor och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.