VILL DU GÖRA EN DONATION?

Din donation till Tillväxtstiftelsen bidrar till att fler innovativa och hållbara företag startas och utvecklas i Jönköpings län.

Genom Tillväxtstiftelsen ser du nyttan av ditt engagemang. Varje enskild donation, liten eller stor,  har betydelse för framtidens företag. Tillsammans skapar vi fantastiska möjligheter till kreativitet, entreprenörskap och tillväxt!

Välkommen med din donation

Donationer till tillväxtstiftelsen görs genom kontakt med Fredrik Göransson, ansvarig för Regional utveckling på Science Park och ansvarig för stiftelsen: 036-30 51 56, fredrik.goransson@sciencepark.se